Dziewczynki i chłopcy w schronisku dla kobiet

Dziewczynki i chłopcy z maltretowanych rodzin, które zmuszone zostały do ucieczki wraz ze swoimi matkami do schroniska dla kobiet, znajdują się zazwyczaj, jak ich matki, w sytuacji kryzysowej. Świadomie lub też nieświadomie same także doświadczyły przemocy ze strony ojca, i same narażone były na przemoc psychiczną lub fizyczną, czy też seksualną. W dużej mierze są często zdezorientowane i musiały doświadczyć, jak bardzo mogą być bezbronne, bezradne i bezsilne.

Niestabilne warunki domowe, codzienność nacechowana niepewnością i nieobliczalne reakcje dorosłych częstą przyczyniają się tego, że tym dziewczynkom i chłopcom jeszcze trudniej o tak konieczne dla ich rozwoju wzorce. Wynikająca stąd niepewność tego, co będzie dalej, może być podłożem lęków i ewentualnych zaburzeń zachowania.

Wyjątkowa sytuacja życiowa w schronisku dla kobiet oznacza dla dzieci nowe warunki, do jakich nie przywykły. Jeżeli nawet ucieczka przed brutalnym ojcem czy partnerem matki odczuwana jest jako ulga, rozłąka z nim i ze znanym otoczeniem socjalnym może być źródłem bolesnych i ambiwalentnych przeżyć.

W pracy z dziewczętami i chłopcami w schronisku dla kobiet zawsze należy wziąć pod uwagę szczególny charakter obiektu jakim jest schronisko, tzn. że jest to tymczasowe miejsce schronienia i ucieczki. Centralny punkt tej pracy stanowi kondycja emocjonalna dziewcząt i chłopców.

Dziewczęta i chłopcy przyjmowani są wraz z ich matkami. Zgodnie z koncepcją dla chłopców obowiązuje ograniczenie wiekowe z reguły do 14 roku życia. Wynika to z doświadczenia, że właśnie dla dojrzewających chłopców bliskie wspólne zamieszkiwanie w miejscu, w którym temat „przemocy ze strony mężczyzn“ jest cały czas obecny, stanowi obciążenie i nadmierne wymaganie - zarówno dla młodocianych mężczyzn jak i dla żyjących w schronisku kobiet i dzieci.

Dzieci, które trafiają do schroniska dla kobiet, doznały różnorodnych negatywnych doświadczeń. Ustalenie głównych punktów w pracy zależy, poza ogólnymi możliwościami kadrowymi i lokalowymi, także od tego, z jakimi doświadczeniami te dziewczęta i chłopcy przychodzą:

 • Czy zostały poinformowane przez matkę o decyzji jeszcze przed rozstaniem?
 • Czy decyzja została podjęta wspólnie z nimi?
 • Czy dzieci zostałyby chętniej z ojcem?
 • Jakie jest zaplecze kulturowe dziewcząt i chłopców?
 • W jakim wieku są dziewczęta i chłopcy?
 • Z jakimi umiejętnościami przychodzą?
 • Jak dzieci doświadczyły przemocy wobec matki?
 • Czy same były ofiarami przemocy?

Dziewczęta i chłopcy trafiają do schroniska dla kobiet z reguły zupełnie nieprzygotowane. Podczas gdy matki często już przed podjęciem tej decyzji zastanawiały się nad kwestią ucieczki i rozłąki, to dziewczęta i chłopcy są najczęściej nagle wyrywane ze swojej codzienności. Przeważnie nie miały okazji, aby pożegnać się ze swoimi przyjaciółmi, krewnymi, nauczycielami i in.

W pośpiechu pozostawione zostają zwierzęta domowe, prawie wszystkie zabawki, rowery, własny pokój i wiele więcej, ponieważ nie można ich zabrać ze sobą.
Anonimowość wynikająca też z adresu schroniska utrudnia utrzymanie lub nawiązanie nowych kontaktów poza schroniskiem.

Przeprowadzka do schroniska dla kobiet wymaga od dzieci przestawienia się na początkowo obce i nowe dla nich warunki życia. Z powodu skromnych możliwości finansowych i lokalowych matka musi dzielić swój pokój razem z dzieckiem lub z dziećmi. Pomieszczenia wspólne, takie jak kuchnia, łazienka czy pokój dzienny użytkowane są wspólnie przez kilka osób. Codzienność charakteryzuje różnorakie tło kulturowe, różne języki, sposoby postępowania i zwyczaje.

Dzieci w wieku szkolnym muszą z reguły zmienić szkołę, tak samo dla tych młodszych konieczna okazuje się zmiana przedszkola.
Dziewczęta i chłopcy są zawsze uzależnieni od decyzji swoich matek i raczej nie mają możliwości wpływu na to, jak długo będą żyli w schronisku dla kobiet i jak potoczy się ich dalsze życie. Może wrócą do domu, do poprzedniej sytuacji, do oprawcy, może wrócą do starego domu tylko z matką, może do innego schroniska dla kobiet, może pozostaną w schronisku dla kobiet dłużej niż jeden rok.

Po krótkim czasie okazuje się, że życie w schronisku dla kobiet, mimo całego niepokoju i nieregularności, jest przez wiele dzieci odczuwane jako spokojne i pozbawione napięć. Znika nieustający strach przed niekontrolowanymi wybuchami złości i napadami partnera matki, a w zamian dzieci mogą doświadczać bezpieczeństwa i spokoju. Pozbawiona napięcia sytuacja życiowa i stabilizacja matki oraz relacji matka - dziecko pozwalają często nadrobić zaniedbania w rozwoju z minionego okresu.

Dziewczęta i chłopcy doświadczają przestrzeni, w której akceptowani są jako osoba, wraz ze swoimi życzeniami i potrzebami, i mogą pozostać przy tym dziećmi:

 • Należy zbudować atmosferę, która ułatwi dziewczętom i chłopcom odzyskanie spokoju, a ich doświadczenie przemocy w rodzinie nie będzie już tematem tabu i będzie można je przepracować, pozbawi ich to także poczucia winy.
 • Dziewczęta i chłopcy powinni móc doświadczyć bezpieczeństwa, pewności, porządku dnia i jasnych reguł.
 • Wspierające rozwój i indywidualne oferty w połączeniu z pracą zorientowaną na proces umożliwią dziewczętom i chłopcom wypróbowanie ich umiejętności i nadrobienie   deficytów we własnym rozwoju.
 • Dziewczętom i chłopcom zostaną zaoferowane alternatywne i pozbawione przemocy możliwości rozwiązywania konfliktów oraz czas i miejsce, aby je wypróbować.
 • Pedagogiczne oferty na spędzenie wolnego czasu umożliwią dziewczętom i chłopcom   ponowne odkrycie radości i ochoty do życia, a także poczucia normalności.

Treści pracy pedagogicznej skoncentrowane są w szczególności wokół celów i aktualnej sytuacji w schronisku dla kobiet. Codzienną sytuację w schronisku dla kobiet cechuje często fluktuacja: tak więc skład grupy dziewcząt czy chłopców zmienia się ze względu na strukturę wieku, wielkość grupy, pochodzenie kulturowe. Z tego względu bardzo istotnym elementem w budowaniu codziennego życia dla dziewcząt i chłopców w schronisku dla kobiet jest transparentność i wiarygodność ustaleń i reguł. Zrozumiałe reguły i granice umożliwiają zrozumiałe działanie. Odwodzą od samowoli i dominacji, a prowadzą do relacji godnych zaufania.

Freie Plätze

Hier finden Sie freie Plätze in Frauenhäusern in NRW.

Kontakt

Die Adresse des Frauenhauses ist anonym. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer: 05254/9322366. Mehr Informationen finden Sie unter Kontakt.