Kobiety w schronisku dla kobiet

Schronisko dla kobiet w Paderborn jest instytucją dającą schronienie kobietom z dziećmi lub bez dzieci, dotkniętym lub zagrożonym przemocą domową. Kobiety znajdują tutaj bezpieczne schronienie, a pełnoetatowy damski personel udziela im porady i wsparcia.

Wspólne życie w schronisku dla kobiet opiera się na wzajemnym poszanowaniu i antyrasistowskiej, feministycznej postawie.

Schronisko dla kobiet należy postrzegać jako rozwiązanie tymczasowe, które powinno umożliwić kobietom odzyskanie spokoju i stworzenie nowych perspektyw. Aby zapewnić bezpieczeństwo żyjących tu kobiet i dzieci, lokalizacja schroniska jest anonimowa.

W schronisku dla kobiet w Paderborn każda kobieta zamieszkuje w jednym pokoju, sama lub ze swoimi dziećmi, kuchnia oraz łazienka użytkowane są wspólnie z pozostałymi kobietami. Schronisko dla kobiet nie jest domem opieki, więc jego mieszkanki samodzielnie organizują w nim swoje życie codzienne. Kobiety same robią zakupy (z wyjątkiem odbywających się jeden raz w tygodniu zakupów w ilościach hurtowych), gotują, piorą, troszczą się o dzieci         i wykonują wszelkie inne niezbędne czynności.

Na czas pobytu w schronisku każdej z mieszkanek przydzielona zostaje pracownica pełniąca rolę stałej osoby kontaktowej. W ten oto sposób jedna pracownica udziela za każdym razem wsparcia 4-5 kobietom w tym trudnym dla nich czasie.
Oferujemy kobietom doradztwo i wsparcie we wszelkich kwestiach, jakie wiążą się z nową sytuacją życiową. Prowadzimy rozmowy dotyczące kondycji psychicznej po rozstaniu, o tym, jak ułożyć sobie życie teraz i w przyszłości, a także o ewentualnych sytuacjach konfliktowych w samym schronisku. Raz w tygodniu odbywa się w schronisku spotkanie, na którym omawia się i organizuje wspólne życie kobiet.

Dla kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą sytuacja taka wydaje się często bez wyjścia.

Pierwsze kroki zmierzające do wydostania się z relacji przepełnionej przemocą są trudne i często nie do pokonania bez pomocy z zewnątrz.

Schronisko dla kobiet w Paderborn jest miejscem schronienia otwartym dla kobiet od 18 roku życia wraz z ich dziećmi, z każdego kręgu kulturowego, każdego wyznania, a poziom znajomości języka niemieckiego nie ma tu znaczenia. Czas pobytu w schronisku dla kobiet zależy od ich indywidualnej sytuacji życiowej, np. czy zagrożenie jest nieustające.

Kobiety dotknięte chorobą psychiczną, uzależnione od leków czy bezdomne nie mogą zostać przyjęte do schroniska.

Freie Plätze

Hier finden Sie freie Plätze in Frauenhäusern in NRW.

Kontakt

Die Adresse des Frauenhauses ist anonym. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer: 05254/9322366. Mehr Informationen finden Sie unter Kontakt.