Przyjęcie do schroniska dla kobiet w Paderborn

Jeżeli jest Pani w małżeństwie lub w związku partnerskim dotknięta przemocą psychiczną lub fizyczną, w schronisku dla kobiet znajdzie Pani dla siebie, a także dla swoich dzieci schronienie i pomoc. Także kobiety zmuszane do małżeństwa lub pozostające w związku małżeńskim zawartym w wyniku przymusu znajdą tutaj wsparcie. Kobiety, które decydują się na ucieczkę do schroniska dla kobiet, muszą mieć co najmniej 18 lat. Adres schroniska jest anonimowy. Można skontaktować się z nami pod numerem telefonu: 05254/9322366

Jeżeli jest to możliwe, prosimy o zabranie ze sobą następujących rzeczy:

 • dokumenty potwierdzające tożsamość (dowód osobisty, paszport dziecka, dokumenty pobytowe)
 • akt zawarcia małżeństwa / akty urodzenia dzieci
 • karta ubezpieczenia zdrowotnego
 • karta bankowa / wyciągi z konta / książeczki oszczędnościowe
 • potwierdzenia zawarcia umów ubezpieczeniowych
 • decyzja o przyznaniu zasiłku na dziecko / numer zasiłku na dziecko
 • książeczka zdrowia dziecka
 • przedmioty do szkoły
 • świadectwa
 • ulubione zabawki (pluszaki, lalki)

Schronisko dla kobiet nie jest domem opieki. Sama będzie Pani dbała o siebie    i o swoje dzieci, mieszkała z nimi w jednym własnym pokoju. Wspólne pomieszczenia będzie Pani dzieliła z pozostałymi kobietami i dziećmi.

W schronisku dla kobiet mieszkają i pracują wyłącznie kobiety. Mają one możliwość rozmowy o swoich przeżyciach.

My, pracownice schroniska, na Pani życzenie udzielamy porad i pomocy Pani i Pani dzieciom w czasie pobytu w schronisku w następujących kwestiach:

 • wyjaśnienie sytuacji finansowej
 • wizyty w urzędach
 • terminy w sądzie
 • kwestie wychowawcze, itp.

Kobiety dotknięte ciężką chorobą psychiczną, uzależnieniem czy bezdomne nie mogą zostać przyjęte do schroniska dla kobiet w Paderborn.

Aktuell

 

 

Freie Plätze

Hier finden Sie freie Plätze in Frauenhäusern in NRW.

Kontakt

Die Adresse des Frauenhauses ist anonym. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer: 05254/9322366. Mehr Informationen finden Sie unter Kontakt.